CADDX NX – 8 HIRSIZ ALARM SANTRALİ KULLANMA KILAVUZU

CADDX NX - 8-PROĞRAMLAMA

CADDX NX – 8 HIRSIZ ALARM SANTRALİ KULLANMA KILAVUZU

CADDX NX – 8 HIRSIZ ALARM SANTRALİ
KULLANMA KILAVUZU

Kullanıcı kodunun değiştirilmesi :

* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( Birinci Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 01 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #

* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( İkinci Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 02 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #

* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( Üçüncü Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 03 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #

* 5 ( Eski Şifre = 1 2 3 4 ) ( Dördüncü Kullanıcı için iki haneli kullanıcı kodu = 04 ) ( Yeni Şifre = *_ _ _ _ ) #

ÖRNEK :

* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 01 ) ( 1111 ) # basılır.

* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 02 ) ( 0365 ) # basılır.

* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 03 ) ( 6745 ) # basılır.

* 5 ( 1 2 3 4 ) ( 04 ) ( 3290 ) # basılır.

NOT: 01 No’lu kullanıcı şifresi diğer şifreleri değiştirebilir. Diğer kullanıcılar sadece sistemi kurup, kapatabilir.

Yıldız Komutları :

* 2 = Arıza durumlarını gösterir. Arıza varsa servisi aramanız gerekir.

* 3 = Alarm hafızasını görmek için kullanılır.

* 7 = Yangın detektörü algılama yapmış ve Alarm vermiş ise detektörü resetlemek için kullanılır.

CADDX NX – 8 SANTRALİNİN PROGRAMLANMASI

İnstallers Fabrika çıkış kodu : 9713

Master Fabrika çıkış kodu : 1234

Arıza görme : * 2 ( Yanan zonların numaraları arıza numaralarına karşılık gelir. )

Alarm hafızası görme : * 3 ( Alarm vermiş olan zonların numaraları Keypad üzerinde görülür. )

Siren Testi : * 4 ( Sirenin çalışmasını test eder. )

Yangın Alarmının resetlenmesi : * 7’ye basıldığında yangın alarmı resetlenmiş olur.

Sistem Tarih ayarı : * 9 6 ( Master kodu ) ( Gün 1 = Pazar olmak üzere ) ( AA GG YY )

Sistem Saati ayarı : * 9 7 ( Master kodu ) ( SS DD )

PROGRAMLAMA :

Programlama girişi : * 8 ( İnstaller kodu ) ( 0 # ) ( Adres Numarası # )

Exit tuşuyla Sistemi kurma : ( 23 # ) ( Segment 1 de 1 yakılarak sistem devreye alınır. )

Giriş – Çıkış Zamanları : ( 24 # ) ( Zaman * ) Fabrika Çıkış: ( 30 ), ( 60 ) , ( 30 ) sn. ( 10 – 255 sn arası ) #

Zone Tanımları :

( 25 # ) ( Zone 1 – 8 ) ( Zone tanım numarası * )

Fabrika Çıkış : ( 3 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) , ( 6 ) ,

( 2 ) 24 Saat aktif

( 3 ) Giriş – Çıkış gecikmesi

( 4 ) Takip eden

( 6 ) ani

( 7 ) 24 Saat görevli sessiz Zone,

( 8 ) Yangın

( 9 ) Giriş – Çıkış gecikme süresi 2

( 10 ) 24 Saat görevli Zone #

( 27 # ) ( Zone 9 – 16 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #

( 29 # ) ( Zone 17 – 25 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #

( 31 # ) ( Zone 25 – 32 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #

( 33 # ) ( Zone 33 – 40 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #

( 35 # ) ( Zone 41 – 48 ) ( Zone Tanım Numarası * ) #

1 , 2 , 3 , 4 Çıkışlarının Programlanması :

( 46 # ) ( Burada 1’i yakıyoruz. Siren çalma süresinin dakikamı, saniyemi olduğunu belirtir. 1’i yaktığımızda dakikka olur, # ile programdan çıkılır. )

İnstallers kodunun değiştirilmesi :

( 42 # ) ( Yeni Kod, 9 * 0 * 2 * 2 * ) Dört haneli kod girilir ( genellikle 9022 ) #

NOT : Yeni kod girilirken her girilen rakamdan sonra * ‘a basılır. )

Aux çıkışlarını ve sürelerini tanıtma :

( 47 # ) Segment 1 ‘de Alarm çıkışını tanımlıyoruz. ( genellikle 46 kullanılır.) Segment 2 ‘de Alarm çalışma süresini giriyoruz, genellikle 4 dakika girilir. )

Sistemin Resetlenmesi :

Fabrika çıkış ayarlarına döndürülmesi ( Yükleme 6 sn sürer. )

* 8 ( Master kodu ) ( 9 1 0 ) # ( Cihaz 3 Bip sesi verir. )

NOT : ( * ) tuşu onaylar. ( # ) ‘e bir kez basılınca bir önceki menüye döner. ( # ) ‘e iki kez basılınca programdan çıkılır.

Haberleşme Programları :

1. Telefon Numarası için :

* 8 ( İnstallers Kodu ) 0 # ( 0 # ) 15 ton ( DTMF ) çevirme ,13 bekleme için girilir. Daha sonra

0 *, 2 *, 3 *, 2 *, 2 *, 6 *, 2 *, 6 *, 8 *, 7 *, 8 * # olarak telefon numarası girilir.

( 1 # ) Abone numarası girilir ( 2001 ‘den başlar ) 2 *, 0 *, 0 *, 1 *, 10 * #

( 2 # ) Kullanılan format numarası 13 * #

( 3 # ) Segment 1 = 8 * ( Kaç kez arayacak ) ( Fabrika çıkışı = 8 )

Segment 2 = 0 * ( İletişim olmaz ise 2 No’ya geçer ) ( Fabrika çıkışı aynıdır. ) #

( 4 # ) Segment 1 = 1 ‘den 8 ‘e kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) (Fabrika çıkışı aynıdır. )

Segment 2 = 1 ‘den 6 ‘ya kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) #

2. Telefon Numarası için :

( 6 # ) 15 ton ( DTMF ) çevirme ,13 bekleme için girilir. Daha sonra

0 *, 5 *, 3 *, 2 *, 7 *, 9 *, 6 *, 8 *, 5 *, 6 *, 4 * # olarak telefon numarası girilir.

( 7 # ) Abone numarası girilir ( 2001 ‘den başlar ) 2 *, 0 *, 0 *, 1 *, 10 * #

( 8 # ) Kullanılan format numarası 13 * #

( 9 # ) Segment 1 = 8 * ( Kaç kez arayacak ) ( Fabrika çıkışı = 8 )

Segment 2 = 0 * ( İletişim olmaz ise 2 No’ya geçer ) ( Fabrika çıkışı aynıdır. ) #

( 10 # ) Segment 1 = 1 ‘den 8 ‘e kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) (Fabrika çıkışı aynıdır. )

Segment 2 = 1 ‘den 6 ‘ya kadar yakılır ( Gidecek olaylar ) #

Her iki Numara için :

( 18 # ) Segment 1 = 4 yakılır ( iki rakamlı kod için. )

Segment 2 = 5 ile 7 yakılır. ( 5 = 1800 Hz yollama. 7 = Contact ID için. ) #

( 19 # ) 8 *, 4 * , 8 *, 0 *, 0 *, 0 *, 0 *, 0 * #

( 20 # ) 8 * ( Kaç çalmada cevap verecek ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. ) #

( 22 # ) 15 Ton ( DTMF ) çevirme, 13 bekleme için girilir. Daha sonra alan kodu ile alarm sisteminin bulunduğu yerin telefon numarası girilir, 14 * #

( 23 # ) Segment 3 = 1, 2, 3, 4, 7 yakılır.

1 = açma – kapanma bilgisi gönderir.

2 = Bypass bilgisi gönderir.

3 = Zone düzeldi bilgisi gönderir.

4 = Zone arıza bilgisi gönderir.

7 = Kapanma bilgisi gönderir.

( 37 # ) Segment 1 = 1 * ( Günde bir Test edilecek ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. )

Segment 2 = 24 * ( Saat / Gün için kontrol ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. )

Segment 3 = 2 istenilen rapor saati ( ss * ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır. )

Segment 4 = 0 * istenilen rapor dakikası ( dd * ) ( Fabrika çıkışıyla aynıdır ) #

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir